Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Sotenäs kommun - Utbildningsförvaltningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Utbildning & Barnomsorg - Inkomstuppgift barnomsorg
Avgift
Gäller för barn/barnen
Avgift
Inkomstredovisning
Skattepliktiga bruttoinkomster i kronor per månad
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Arvodesersättning t ex (familjehem, politiskt uppdrag)
Överskott från näringsverksamhet
Studiemedel från CSN (markera med X i rutan)
Pension (ej barnpension)
Livränta
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Aktivitetsstöd
Utbildningsbidrag
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning
Summa inkomst
Inkomst
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Ensamstående